Головна » Файли » Мої файли

Статут ДНЗ
27.11.2017, 14:15

Статут

1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення Миргородської міської ради.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу, повна назва: Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку (скорочена назва: ДНЗ №12), Полтавська область, м. Миргород, вул. Озерна, 71.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Миргородська міська рада.

Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

1.8. Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 12 груп, 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

від 2 до 3 років – до 15 осіб;

від 3 до 6-(7 )років – до 20 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Для зарахування дитини до дошкільного закладу батькам необхідно надати: свідоцтво про народження дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини, документ для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

 • хвороба дитини;
 • карантин;
 • санаторне лікування дитини;
 • відпустка батьків або осіб, які їх замінюють;
 • літній оздоровчий період (75 днів).
 • 2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;
 • якщо дитина відсутня в дошкільному закладі більше місяця без поважних причин
 • у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.
 • 2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці навчального року (травень-червень).

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом року.

Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00год.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

- чергова група з 7.00 до 19.00год.

- решта груп з 8.30 до 18.00год.

4. Організація освітнього процесу в дошкільному закладі:

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

Оздоровчий період у дошкільному закладі триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалює Педагогічна рада закладу, затверджує — керівник дошкільного закладу, погоджується з відділом освіти Миргородської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Миргородською санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з Державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за редакцією О.Л. Кононко, затвердженою МОН України 21.03.08р. та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Програмою розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» , навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організує освітній процес за таким пріоритетним напрямком:

 • художньо-естетичний
 • співпраця педагогів, батьків, вихованців

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227.

5.2. У дошкільному закладі діє порядок забезпечення продуктами харчування, самостійно.

5.3. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

5.4. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем дитячої поліклініки Миргородської ЦРЛ.

6.2. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення медико-профілактичних заходів.

Категорія: Мої файли | Додав: гуртова
Переглядів: 47 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: