Головна » Файли » Мої файли

звіт
03.06.2016, 11:39

 

 

 

 

Звіт

завідувача

дошкільного навчального закладу

 №12 «Світлячок»

загального розвитку

Юрченко

 Світлани Дмитрівни

 

про результати освітньої, методичної, адміністративно-господарчої роботи перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

(31 травня 2016  року)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю»

 

Мета: подальше утвердження відкритої демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання  звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 

 

Як завідувач ДНЗ, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача ДНЗ, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1. Загальна інформація про ДНЗ.

        Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку розташований за адресою: м. Миргород, вул. Озерна, 71. За проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп - 220 дітей, на сьогодні 9 груп  загального розвитку укомплектовані  за одновіковими та мовленнєвими ознаками.  Дошкільний навчальний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей. Заклад є комунальною власністю Миргородської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію в 1988 році, земельна ділянка, яка належить ДНЗ має площу 0,827 га.

   У 2015-2016 навчальному році працювало 22 педагогічних працівників та 26 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Списковий склад 232 дітей у 9 групах, середня наповнюваність груп становить 25 дітей. У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками ДНЗ була забезпечена на 97%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вихователя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вихователь, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з дітьми.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ДНЗ становить 30 год.

2. Методична робота.

 

     Педагогічний колектив ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2015-2016 н.р. працював над науково-методичною проблемою «Розвиток і виховання особистості дитини в умовах інтегрованого навчання». Протягом навчального року педагогічний колектив ДНЗ поглиблено працював над такими завданнями:

 

 1. Створення умов  предметно-ігрового середовища для формування творчої компетентності дошкільників через художньо-естетичний розвиток.
 2. Підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням особистісно-орієнтованої моделі виховання.
 3. Активізація  роботи  з патріотичного виховання дошкільників, поглиблення роботи з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетентності у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 4. Спрямування роботи педагогів на інтеграцію природничо-дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку.

 

На виконання даних завдань протягом 2015-2016 н.р. освітньо-виховна робота була спрямована відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Значному підвищенню фахової майстерності педагогів закладу (Зінченко Л.М., Воловик Н.І., Самойленко Т.В., Бешті В.В.) сприяли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО.

          Атестувалися в цьому навчальному році педагоги:

За результатами атестації керівнику музичному Бакуменко Л.Є. підтверджено «спеціаліст вищої категорії»; вихователю Купенко Т.О. підтверджено «спеціаліст І категорії», вихователю Медведєвій А.В. підтверджено «спеціаліст 8 розряду», вихователю Гавриш Л.І. підтверджено «спеціаліст 8 розряду» умовно.

          Вихователь  Купенко Т.О. брала участь у конкурсі освітній проект «Сходинками творчості В.Сухомлинського» і отримала друге місце.

         Педагоги, які атестувалися в цьому навчальному році видали посібники матеріали взяті з досвіду роботи «Сходинки до співочої майстерності» - Бакуменко Л.Є.

         «Дослідницько-пошукова діяльність дітей дошкільного віку» - Медведєва Л.В.

«Народознавство в ранньому віці» - Гавриш Л.І.

         Методична робота велася в напрямі оптимального виконання завдань річного плану, на підвищення теоретичного рівня й фахової майстерності педагогів для вирішення конкретних педагогічних проблем щодо створення умов для підвищення результативності навчально - виховного процесу, сприяння росту професійної майстерності педагогів під час реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля».

          З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу та досягнень оптимального рівня виховання й розвитку дошкільників були проведені семінари: семінар-практикум «Відкриваємо таємниці світу» (практикум – дослідів) 18.02.2016р. метою якого була активізація знань педагогів, щодо пошуково-дослідницької діяльності, здійснення педагогічного керівництва цим процесом. Семінар «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки» 10.03.2016р. Мета якого впроваджувати музейну педагогіку в освітньо-виховний процес для підвищення національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Ознайомити учасників семінару з організацією поповнення та поновлення музейного середовища «Світлиця» та створення міні-музею «Хліба» для використання етнографічного матеріалу в закладі.

         

          Згідно річного плану роботи та вказаного терміну були проведені педагогічні ради з таких тем:

 1. Завдання педагогічного колективу про підвищення якості освітньо-виховного процесу у 2015-2016 н.р.(10.09.15р.)
 2. Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності (26.11.2015).
 3. «Вплив природи на всебічний розвиток дитини» (31.03.2016р.)
 4. Підготовка дітей до школи «Здоровий випускник – успішний школярик» (26.05.2016р.)

           Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ігрові та психологічні вправи, презентація ідей, посібників під час обміну досвідом, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога, підведені підсумки результативності виконання річних завдань (27.05.2016р.)

            Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять відповідно до поставлених завдань на навчальний рік. На високому та достатньому методичному рівні були проведені такі форми організованої діяльності з дітьми «Права свої знаємо – персонажам допомагаємо» (Правове виховання. До всеукраїнського тижня права.)(10.12.2015р.) старша група «Тюльпан» вихователь Литвин Л.М.

«Маленькі дослідники великого світу» (25.02.2016р.). (Природа. Дослідницько-пошукова діяльність) середня група «Барвінок» вихователь Самойленко Т.В.

          Впровадження особистісно - орієнтованого підходу до дитини в процесі заняття проводилось на достатньому професійному рівні. Інноваційно-творчий підхід вихователя до освітньо-виховного процесу з дітьми засвідчив, що у дітей формується стійкий інтерес до експериментування, ініціативи, творчості, самостійності, вміння здійснювати елементарну прогностичну оцінку майбутніх результатів своїх дій, любов і дбайливе ставлення до навколишнього.

         Протягом навчального року згідно плану проведені консультації: «Сучасний погляд на патріотичне виховання (17.09.2015р.) «Загадковий світ предметів» (предметно-розвивальне середовище) (12.11.2015р.)

«Екологія дитинства» (10.12.2015р.)

«Ласкаво просимо на зимовий стадіон» (15.01.2016р.) (розвивальне середовище взимку на ігрових майданчиках).

«Казка допомагає зрозуміти і полюбити природу» (04.02.2016р.)

«Учити співробітництва змалку» (07.04.2016р.)

«Ліки від вередливості» (06.05.2016р.)

Практичним психологом підготовлений та проведений рефлексійний тренінг «На шляху самопізнання» (05.11.2015р.). З метою розвивати в учасників тренінгу розуміння своїх можливостей і обмежень у взаємодії з іншими людьми; здатність розуміти та прогнозувати стосунки, почуття і стан в певних ситуаціях.

          У ДНЗ з 26.01. по 24.02.2016р. було проведено огляд-конкурс на кращий ігровий осередок середніх груп з метою створення для дітей різнобічного розвивального середовища, яке давало б кожній дитині можливість проявити себе, відчути психологічну захищеність, розвитку особистісних якостей, здібностей, що спрямоване на формування у дітей активного пізнавального ставлення до навколишнього світу предметів, людей, природи.

          Поставленої мети досягнуто. Кожна група відзначена у присвоєній номінації.

Вихователі старших груп Литвин Л.М., Ванда Т.В. та керівник музичний Новодворська Н.А. підготували та провели музично-літературну вікторину «Стежинами творчості Лесі Українки» (До дня народження) 26.02.2016р.

Підготовлені та проведені Методичні посиденьки з теми «Екологічні цікавинки» мета яких розвивати вміння працювати в команді, закріпити знання педагогів про завдання, форми, методи та прийоми роботи з дітьми з екологічного виховання.

          Педагоги закладу постійно брали участь у роботі методичних заходів різного рівня, завдяки яким підвищувався рівень освітнього процесу в ДНЗ.

На належному методичному рівні педагоги ДНЗ підготували методичне об'єднання для вихователів ДНЗ міста з теми: «Музейна педагогіка в дошкільному закладі».

          Під час впровадження музейної педагогіки в освітній процес нашого ДНЗ – ми мали на меті перетворити процес створення музейної експозиції у цікаву інноваційну освітньо-виховну технологію. Унікальність цієї технології в тому, що вона мотивує дошкільників до навчальної діяльності – це «Школа маленького екскурсовода».

          Це дає дітям вміло оперувати набутими знаннями в практичній діяльності, показувати  відображення теми в усній народній мудрості, закріплювати правила поводження з хлібом, бути активними в дослідницько-пошукової діяльності.

         У нашому ДНЗ вже другий рік функціонує етнографічна кімната українського побуту «Світлиця». В ній педагогічний колектив проводить різні форми роботи за перспективним планом для кожної вікової групи, як от «Свято Миколая», «Вечорниці», «великодні свята» і інші заходи.

Завдяки діяльності «Світлиці» вихованці стали більш активними й ініціативними, емоційними та впевненими в собі. У серці кожного вихованця посіяно зерно любові до батьківщини, поваги та шани до українського

народу, його традицій та звичаїв, бажання захищати свою землю, бути справжніми патріотами своєї незалежної держави.

          Всі педагогічні працівники приділяли належну увагу самоосвіті, опрацьовуючи новинки методичної літератури, публікації періодичних видань, тези яких вносилися в журнал самоосвіти.

 

          З метою мотиваційної готовності до навчання дітей у школі вихователі відвідували уроки з розвиваючого навчання, запрошували вчителів на заняття, свята в ДНЗ. Проводили екскурсії, оформляли куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків.

          Протягом навчального року педагоги в своїй роботі систематично використовували: читання літературних творів про школу: творчі ігри, знайомили дітей з правилами поведінки учнів і т.і.

 

          Методична робота ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2015-2016 н.р. проводилася на достатньому рівні. Але, поряд з позитивними моментами, мають місце і такі недоліки:

 • потребує поповнення матеріалів у методичному кабінеті відповідно до Положення про методичний кабінет;
 • на часі виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання;
 • недостатньо здійснюється робота щодо урізноманітнення видів і форм педагогічної просвіти батьків із питань національного виховання;
 • не на належному рівні забезпечена наступність дошкільної та початкової школи у розвитку та вихованні дітей.

          Щоб усунути недоліки в освітньо-виховному процесі ДНЗ треба поставити ці питання на досконале опрацювання.

 

    Вихователі дошкільного закладу широко впроваджуються у практику інноваційні технології. Зокрема: організація проектної діяльності у дитячому садку, творчі проекти, використання творчої спадщини В.Сухомлинського у всебічному розвитку дитини; художньо-естетичний розвиток засобами музичного виховання за системою К.Орфа; родинне виховання у співпраці з дошкільним закладом.

    Педагоги ДНЗ активно залучаються до роботи у семінарах-практикумах: «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей». «Підвищення професійної компетентності педагогів у сенсорному вихованні дітей». Педагогічні читання про В.О.Сухомлинського «Пізнавати світ розумом і серцем».

    На базі ДНЗ у навчальному році було організовано та проведено семінар для вихователів та вихователів-методистів ДНЗ міста «Музейна педагогіка  в ДНЗ»

    Для забезпечення системи безперервного навчання і виховання дітей, досягнення високої якості освіти, в ДНЗ створені сприятливі умови для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої. Аналіз педагогічного досвіду вихователів старших груп ДНЗ №12 «Світлячок» та педагогів ЗОШ І - ІІІ ст. №1 ім. Панаса Мирного свідчить про ефективність комплексного підходу до забезпечення наступності і перспективності роботи дитячого садка та  початкової школи, як двох перших ланок безперервної освіти.

   Аналізуючи якісний склад та освітній рівень педагогічних працівників ДНЗ дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на хорошому рівні.

3. Освітньо-виховна робота в ДНЗ.

Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;  
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

      Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та  Статутом. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

Вихователі ДНЗ глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація дітей, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ДНЗ залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

 

4. Правовиховна робота.

Згідно програми «Українське дошкілля» у навчальному закладі з дошкільнятами організовано такі форми правового навчання і виховання:

- бесіди на правову тематику;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- виконання програми з правового виховання

-тиждень право виховної освіти

-колективний перегляд правової освіти у старшій групі.

5. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що виховуються в ДНЗ, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки дітей пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування - 0

• інвалідів- 0

• чорнобильців - 0

• багатодітних – 12

• малозабезпечених – 10

. учасники АТО-12

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ДНЗ. Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії у ляльковий театр, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, подарунки до нового навчального року. Діти з малозабезпечених сімей щоденно отримують безкоштовне харчування у ДНЗ.

6. Співпраця з батьками.

  Виховання дошкільників ДНЗ і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дошкільнят. Батьки є соціальним замовником ДНЗ, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Педагоги тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців надаючи консультації з актуальних тем сьогодення, розміщують матеріал в батьківські куточки, інформаційні листи, тематичні зустрічі за круглим столом

  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у ДНЗ є батьківські збори, конференції, зібрання голів батьківських комітетів закладу, дні відкритих дверей, родинне, спортивне свято, перегляд ранків. Тематика зборів підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей та потреб закладу. У проведенні зборів бере участь адміністрація ДНЗ, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції, відділу освіти Миргородської міської ради. Батьки наших вихованців завжди відгукуються на проблеми різного плану, зокрема: допомога у ремонті ігрових кімнат, спалень, ігрових майданчиків, водопроводу та інше, за що, їм велика дяка.

     Завдяки батькам у 2015-2016 н.р. було зроблені численні ремонтні роботи, зокрема:

-ремонт  туалетних кімнат у групах «Веселка», «Барвінок», «Тюльпан», «Незабудка» з  заміною унітазів, водяних труб, частково кахелю;

-також ремонт харчоблоку(демонтаж старої витяжної системи, переобладнання витяжки над плитою, покраска стін, стелі,  заміна дверей, ламп освітлення),

 -ремонт 2-х поверхового коридору(вирівняно стелю, поштукатурено та пофарбовано стіни ,замінено світильник, відновлено картини масляними фарбами),  

-утеплення труб водопроводу на вулиці під будівлею ДНЗ, перебудований тіньовий майданчик на групі «Лілея».

      Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм, а саме, проведення загальних та групових зборів, групових та індивідуальних бесід, консультацій, родинне свято, спільне свято Дня народження Світлячка, так і в рамках інноваційних форм – це інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту. Варто відзначити такі значущі форми співпраці, де батьки є активними учасниками, партнерами педагогів. Це, насамперед, організація різноманітних виставок, а зокрема: дитячої творчості, композицій з квітів, овочів, природного матеріалу «Осінні барви; новорічно-різдвяні композиції «Зимовий вернісаж»; який творчий підхід до роботи виставки «Великодня писанка» здійснили батьки, діти, педагоги і розташували у українській «Світлиці».         

           Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у нашому ДНЗ доброзичливої атмосфери, довірливих стосунків, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти та підготовкою до шкільного навчання.

 

7. Збереження і зміцнення здоров'я вихованців та працівників.

  Медичне обслуговування дітей та працівників ДНЗ організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення дошкільників та педагогів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює старша медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування дітей, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Вихователі ДНЗ також щорічно 2 рази на рік проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи.

  Важливим аспектом збереження здоров'я вихованців є створення умов для раціонального харчування їх протягом перебування у дитячому садочку. Організація харчування дітей закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

  Цікавими оздоровчими заходами у ДНЗ є проведення традиційного Дня здоров'я. У планах виховної роботи кожного вихователя  є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ДНЗ з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ. Наказом по ДНЗ призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, заплановані відповідні заходи.

  На початку навчального року проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з вихователями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У ДНЗ є  в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях ДНЗ розміщені стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при завідувачу. В квітні місяці проведений місячник з протипожежної безпеки, впроваджено в освітньо-виховний процес різні форми роботи: бесіди, розгляд ілюстрацій, тематичні інсценізації (Кицин дім, Троє поросят), читання художніх творів, перегляд діафільмів, дидактичні, рухливі ігри, сюжетно-рольова гра «Ми пожежники», в групових кімнатах створені ігрові осередки з безпеки життєдіяльності дітей.

  В ДНЗ розроблено низку заходів щодо попередження травматизму дошкільників, проведена відповідна робота з вихователями.

9. Фінансово-господарська діяльність.

  Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію 27 років назад. Але незважаючи на вік та зношеність, адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.      Фінансування потреб ДНЗ проводиться бухгалтерією закладу. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, проплати за спожиті ДНЗ енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ДНЗ не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте протипожежна система оповіщення потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких не має у бюджеті міста. В нашому місті працює міська програма енергозбереження, дошкільний  заклад включений в цю програму(2010 р.) в ході якої було замінено 189 вікон на енергозберігаючі.  Завдяки співпраці з батьками, спонсорами здійснено заміну паркану з центрального входу закладу. У 2012 році зроблено капітальний ремонт даху ДНЗ та замінено лічильник газу на теплогенераторній. Силами працівників і батьківського комітету закладу  оновлено сенсорні осередки на ігрових літніх майданчиках,  закуплено миючих дезинфікуючих засобів для харчоблоку та групових дитячих кімнат. Працівниками бухгалтерії ДНЗ планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування  немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

 Адміністрацією ДНЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль ДНЗ поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню . Подвір'я ДНЗ завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбуються спортивні конструкції, біляться бордюри. Двірниками  проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

  На поточні ремонти у 2015-2016 році було виділено наступні кошти, зокрема:

-поточний ремонт системи опалення (6251гривень);

-ремонт покрівлі господарської будівлі (24514гривень);

-поточний ремонт ділянок трубопроводів каналізації(28000гривень)

Про видатки у цьому році на ремонти приміщень закладу, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить - їх просто не має. Тому повноцінна підготовка нашого закладу до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів.  Великих затрат для реконструкції потребує асфальтове покриття на території. Як завідувач використовую для цього усі можливості, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

10. Управлінська діяльність.

  Управління ДНЗ здійснюється відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

    - Закону України «Про працю»

    - Закону України «Про відпустки»

     - Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

     - Програма розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»

     - Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та  річного плану роботи дошкільного закладу.

      Система планування ДНЗ  заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ДНЗ.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу. З підключенням дошкільного закладу до мережі  Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам і адміністрації ДНЗ, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

  Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ДНЗ ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього дошкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ДНЗ, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У ДНЗ адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу.  Під час здійснення внутрішнього контролю завідувачем та вихователем-методистом ДНЗ використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану життєдіяльності дітей. Аналіз результатів внутрішньо дошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ДНЗ, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень дітей проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Завідувач ДНЗ у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва,  як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх працівників.

  Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо житии.

  Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх  служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.

       Одним з недоліків в роботі педагогів, визначених в ході діагностики рівнів компетенції педколективу є недостатній рівень володіння педагогами закладу знаннями щодо організації освітньої роботи з дітьми за  програмою розвитку дошкільників «Українське дошкілля». Тому вважаємо доцільним продовжувати роботу педагогів ДНЗ у даному напрямку шляхом самоосвіти та методичних  боб'єднань ДНЗ.

  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьківським комітетом та батьками вихованців.

  Дякую за увагу!

 

  В кінці звіту було проведене таємне голосування за результатами якого було відмічено, що роботу завідувача ДНЗ №12 Юрченко С.Д. за період 2015-2016 навчального року вважати задовільною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №_38

Від 31  травня  2016р.

 

звіту завідувача  дошкільного навчального закладу №12 «Світлячок» загального розвитку Юрченко Світлани Дмитрівни перед колективом та громадськістю на загальних зборах

 

Присутні: методист міського відділу освіти Миргородської міської ради Білецька Р.О.,  колектив ДНЗ, голови батьківських комітетів груп, батьківська громадськість.

 

Повістка дня:

 1. Звіт  завідувача  дошкільного навчального закладу №12 «Світлячок» загального розвитку Юрченко Світлани Дмитрівни про результати освітньої,  методичної та адміністративно-господарчої роботи в дошкільному закладі.

 

 

Слухали: Юрченко С.Д., завідувача ДНЗ №12 «Світлячок»  про роботу дитячого закладу за 2015-2016 н. р., яка розповіла про освітню,  методичну та адміністративно-господарчу роботу, яка була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указів Президента України щодо розвитку освітянської галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та  річного плану роботи. Завідувач наголосила, що за проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп - 220 дітей. Протягом 2015-2016 н.р. у ДНЗ№12 функціонувало 9 груп: 2 групи переддошкільного віку та 7 груп дошкільного віку укомплектовані  за одновіковими та мовленнєвими ознаками.  Дошкільний навчальний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей.

   Світлана Дмитрівна інформувала про недостатню кількість меблів, постільної білизни для дітей дошкільного віку. Проблемою є відсутність вимощення навколо будівлі ДНЗ, відсутністю снігозатримувачів на даху ДНЗ, застаріла система опалення, розрушене асфальтобетонне покриття на території закладу , яке потребує заміни, застаріле обладнання на харчоблоці закладу. Дані питання плануємо вирішити найближчим часом по мірі можливості фінансування дошкільного закладу.

Виступали: Жижко Л.І., методист ДНЗ №12 «Світлячок» про роботу методичного об єднання вихователів та організацію методичного забезпечення дошкільного закладу;

                      Ошека Т.О., головний бухгалтер ДНЗ №12 «Світлячок» про фінансове забезпечення дошкільного закладу.

 

Постановили: роботу завідувача дошкільного навчального закладу  №12 Юрченко С.Д. за період 2015-2016 року вважати задовільною.

 

 

Секретар:___________________   (Ванда Т.В.)

Категорія: Мої файли | Додав: гуртова
Переглядів: 1424 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: