Головна » 2019 » Червень » 3 » Звіт завідувача (частина1)
11:00
Звіт завідувача (частина1)

Звіт

завідувача

дошкільного навчального закладу

№12 «Світлячок»

загального розвитку

Юрченко

Світлани Дмитрівни

про результати освітньої, методичної, адміністративно-господарчої роботи перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

(31 травня 2019 року)

Мета: подальше утвердження відкритої демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача дошкільного закладу.

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Як завідувач ДНЗ, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача ДНЗ, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу дошкільної освіти.

 

1. Загальна інформація про ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку розташований у мальовничому куточку міста за адресою: м. Миргород, вул. Озерна, 71. За проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп - 220 дітей. На сьогодні 9 груп загального розвитку укомплектовані за одновіковими та мовленнєвими ознаками. Дошкільний навчальний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей. Заклад є комунальною власністю Миргородської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію в 1988 році, земельна ділянка, яка належить ДНЗ має площу 0,827 га.

У 2018-2019 навчальному році працювало 23 педагогічних працівників та 26 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Списковий склад - 234 дитини у 9 групах, середня наповнюваність груп становить 26 дітей.

У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками ДНЗ була забезпечена на 97%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вихователя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, використовувати інноваційні форми і методи роботи.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ДНЗ становить 30 год.

 

2. Методична робота. Педагогічний колектив ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2018-2019 н.р. працював над науково-методичною проблемою:

«Формування та розвиток ключових компетентностей особистості в умовах сучасного навчального закладу».

Протягом навчального року педагогічний колектив ДНЗ поглиблено працював над такими завданнями:

1.Удосконалювали роботу з художньо-естетичної компетентності дошкільників, розвитку їх творчих здібностей, позитивного емоційного стану через інтеграцію образотворчої діяльності з іншими видами діяльності та впровадження сучасних технологій художньо-продуктивного циклу, активізації творчого потенціалу педагогів та батьків.

2. Забезпечували підвищення рівня організації ігрової діяльності в ДНЗ, як провідного виду діяльності дитини дошкільного віку, шляхом використання на практиці досягнень передового педагогічного досвіду, задля удосконалення творчого та розвивального простору.

3. Розширювали та удосконалювали організацію роботи з дітьми з проблем природничо-екологічного виховання, через урізноманітнення форм і методів у роботі з дітьми та педагогічними працівниками, нові підходи у роботі з дітьми та батьками, формуванні гармонійності дитини у природі, як основи становлення особистості.

4. Продовжували роботу з комунікативно - діяльнісної технології навчання рідної мови та розвитку мовлення дошкільників в освітній процес та формування граматичної компетенції дітей дошкільного віку, шляхом використання методів інтерактивної взаємодії, засобами ігрової діяльності та корекційної допомоги дітям з порушенням мовного розвитку.

5. Спрямовували роботу педагогів на створення умов для збереження оптимального рухового режиму закладу, формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільника та його активної позиції щодо усвідомлення норм і правил здорового способу життя, шляхом використання сучасних методів оздоровчо-розвивального напряму.

6. Забезпечували наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

7. Продовжували створювати в ДНЗ розвивальне середовище, що забезпечуватиме повноцінне національно-патріотичне виховання дітей в єдності з батьками.

8. Активізували роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням особистісно-орієнтованої моделі виховання на основі принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності педагогічного процесу.

9. Методичну роботу спрямували на досягнення стійкої мотивації педагогів, на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження ідей нововведень.

На виконання даних завдань протягом 2018-2019н.р. освітньо-виховна робота була спрямована відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Значному підвищенню фахової майстерності педагогів закладу (Литвин Л, М., Скляр С.О., Саренко О.М., Кохан І.І., ) сприяли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО.

Атестувалися в цьому навчальному році педагоги:

Ткачук Тетяна Сергіївна – вихователь, за результатами атестації відповідає займаній посаді: підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». За порушеним клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Миргородської міської ради присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Купенко Тетяна Олександрівна – вихователь, за результатами атестації відповідає займаній посаді: підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». За порушеним клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Миргородської міської ради присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

Тулинська Олена Олександрівна – вихователь відповідає займаній посаді. За результатами атестації: вихователю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Купенко Оксана Сергіївна – вихователь,за результатами атестації:відповідає займаній посаді:присвоїти 11 тарифний розряд.

Прибак Віта Михайлівна – учитель-логопед відповідає займаній посаді. За результатами атестації: вихователю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

Педагоги, що атестувалися в цьому навчальному році готували матеріали різного характеру: відкриті заходи, презентації, майстер-класи, посібники, статті, матеріали, які містять матеріали з досвіду роботи.

Ткачук Тетяна Сергіївна розробила методичний посібник «Цей дивовижний квілінг», спрямований на реалізацію завдань художньо-естетичного, емоційно-ціннісного та креативного розвитку дитини, в якому висвітлила зміст, форми роботи та методи формування творчої особистості дошкільника та створила цикл занять для гурткової роботи з обраної теми та поглиблено працює у цьому напрямку.

Купенко Тетяна Олександрівна займається поглиблено над темою «Паперова пластика», обрала техніку айріс фолдінгу, що надзвичайно позитивно впливає на художньо-естетичний розвиток вихованців.

«Кольоротерапія у житті дітей раннього віку», - таку поглиблену тему для роботи з дітьми раннього віку обрала Купенко Оксана Сергіївна та розробила програму тематичних днів.

Тулинська Олена Олександрівна поглиблено працює над впровадженням в освітній процес творчого спадку В.О. Сухомлинського: «Учити бачити красу природи», зібрала кращі матеріали навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

«Використанням мнемотехніки у роботі логопеда» - таким цікавим досвідом обраної поглибленої теми поділилася з педагогічним колективом закладу та колегами міста Прибак Віта Михайлівна, розробила детальний опис досвіду використання створених власноруч демонстраційних мнемотаблиць до програмових казок та віршів.

Педагоги ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку взяли участь:

- у конкурсі квіткових композицій «Барвиста фантазія» у рамках святкування Дня міста (отримали нагороду ).

- у тренінгу «Гра по-новому. Сучасні підходи до організації ігрової діяльності з дошкільниками», вихователь Ткачук Тетяна Сергіївна.

- у засіданні авторської творчої майстерні «Інноваційні форми роботи з фізичного розвитку дітей дошкільного віку» (інструктор з фізичної культури Здор Аліна Вікторівна).

Були проведені внутрішні конкурси між педагогами закладу:

- Виставка-конкурс дитячого малюнка: «У рідному місті я кожний куточок люблю!»;

- «Для гамірної дітвори - кращий куточок дидактичної гри»;

- «Кращий костюм до Дня народження Світлячка»;

- Віртуальний конкурс ораторського мистецтва «Краще привітання для Світлячка»;

Плідно працювали у колі однодумців за «Круглими столами»:

 • «Вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського в самоосвітній діяльності вихователів»;
 • «Впровадження гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи педагогів як інтелектуальна основа педагогічної майстерності»;
 • «Формуємо життєву компетентність дошкільників через сюжетно-рольову гру»;
 • «Вчимося граючись»;
 • «Гра скликає в коло»;
 • «Творчі здібності дітей на кінчиках їхніх пальців» (майстер-клас).

Методична робота велася в напрямі оптимального виконання завдань річного плану, на підвищення теоретичного рівня й фахової майстерності педагогів для вирішення конкретних педагогічних проблем щодо створення умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу, сприяння росту професійної майстерності педагогів під час реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля».

З метою вдосконалювання освітньо-виховного процесу та досягнень оптимального рівня виховання й розвитку дошкільників були проведені семінари та практикуми:

- «Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського в умовах модернізації дошкільної освіти в рамках змісту Базового компонента дошкільної освіти»;

- «Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського в умовах модернізації дошкільної освіти в рамках реалізації концепції «Нової української школи»;

- «Гра як фундаментальна технологія виховання людини»;

- «Формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку».

Практикум для батьків:

 • «Щоб від казки була користь»;
 • «Ігри та вправи з м`ячами»;
 • «Використання художньо-продуктивних видів діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку»

 

Задля підвищення ефективності праці, профілактики та попередження емоційного вигорання для педагогів проведені тренінги для педагогів:

 • «Дитинство – час для гри»;
 • «Позитивні емоції – здорове життя»;
 • «Зберегти себе для себе»;
 • «Толерантне спілкування».

Педагоги закладу постійно брали участь у роботі методичних заходів різного рівня, завдяки яким підвищувався рівень освітнього процесу в ДНЗ:

 • Засідання методичного об`єднання для логопедів-дефектологів: «Комунікативна компетентність старших дошкільників», вчитель-логопед Прибак Віта Михайлівна
 • Педагогічна майстерня для інструкторів з фізичної культури та вихователів:«Школа м`яча»;
 • Семінар для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ :

«Діяльнісний підхід у формуванні художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку»

Для систематичної організації дітей протягом освітнього періоду вихователі ефективно займаються гуртковою роботою в закладі. А відтак на постійній основі функціонують гуртки:

 • «Соловейко» (музичний керівник Бакуменко Л.Є.)
 • «Дивовижний світ квілінгу» (вихователь Ткачук Т.С.)
 • «Дивовижні штампики» (вихователь Купенко О.С.)
 • «Чарівний світ на дитячих долоньках» (вихователь Ванда Т.В.)
 • «Паперові дива»(вихователь Ванда Т.В.)
 • «Читайлик» (вихователь Литвин Л.М.)

 

Згідно річного плану роботи були проведені педагогічні ради з таких тем:

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи: ігрові та психологічні вправи, презентації ідей, посібників під час обміну досвідом, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога, підведені підсумки результативності виконання річних завдань.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять відповідно до поставлених завдань на навчальний рік. На високому та достатньому методичному рівні були проведені такі форми організованої діяльності з дітьми, які сприяли ефективному впровадженню педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського:

- «Як їжак піч змурував» (вихователь Купенко О.С.);

- «Їжачок-хитрячок» (вихователь Саренко О.М.);

- «Цікавинки про краплинку» (вихователь Алексєєва К.О.);

- «Навіщо півневі гребінь» (вихователь КупенкоТ.О.);

- «Найгарніша мама» (вихователь Скляр С.О.);

- «Природа – нам як рідний дім» (вихователь Самойленко Т.В.);

- «Як синичка мене будить» (вихователь Ткачук Т.С.);

- «Пташина комора» (вихователь Тулинська О.О.);

- «Подорож до криниці» (вихователь Ванда Т.В.)

 

Педагоги закладу протягом року удосконалювали роботу з художньо-естетичної компетентності дошкільників, розвитку їх творчих здібностей через інтеграцію образотворчої діяльності з іншими видами діяльності, впроваджували сучасні технології художньо-продуктивного циклу, працювали над активізацією творчого потенціалу педагогів та батьків, об’єднаних загальним спрямуванням по залученню дітей до мистецької культури, розуміючи, що образотворча діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. Для розкриття творчої активності дітей педагоги створювали загальну атмосферу доброзичливості, свободи, можливості досягти успіху для кожної дитини. Як підсумок проведеної роботи був проведений семінар для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ: «Діяльнісний підхід у формуванні художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку», де педагогам було представлені різні види діяльності у нашому закладі з обраної теми:

 • Літературно-музична розвага з елементами театралізації «Земля, родина і дитя – для щастя й віри в майбуття» (група середнього дошкільного віку «Ромашка», вихователь Скляр С.О.,музичний керівник Бакуменко Л.Є.)
 • Заняття «Квіти України» (з використанням техніки квілінг) (група старшого дошкільного віку «Тюльпан», вихователь Ткачук Т.С.)
 • Презентація досвіду закладу «Діяльнісний підхід у формуванні художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» (вихователь-методист Лобанова Н.М.)
 • Майстер-клас «Техніка конструювання Айрісфолдінг»(вихователь Купенко Т. О.)

 

Згідно річного плану проведені консультації:

 • «Формування емоційного досвіду дошкільника засобом казки»;

- «Проблеми морального виховання дошкільників у творчій спадщині В.О.Сухомлинського»;

 • «Вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського в самоосвітній діяльності вихователів»;
 • «Гра як джерело розвитку дошкільників»;
 • «Провідна роль творчих ігор у особистісному розвитку дошкільників»;
 • «Роль гри у розвиткові творчих здібностей старших дошкільників»;
 • «Гра у різних видах освітнього простору»;
 • «Методичні аспекти формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку»;
 • «Методика проведення ігор спортивного характеру з використанням м`ячів»;
 • «Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання дошкільників в умовах ЗДО»;
 • «Роль спортивних ігор та вправ у вихованні фізичних якостей дошкільників»;
 • «Формування художньо-продуктивної діяльності дітей раннього віку через реалізацію завдань обумовлених Базовим компонентом дошкільної освіти».

Вихователі старших груп та керівники музичні та інструктор з фізкультури підготували та провели фізкультурно-музичні свята та розваги: «Олімпійські ігри», «Козацькі розваги», «Святий Миколай, до діток завітай» «Стрітення» та тематичні свята.

16 травня 2019 року вихованці та працівники святкували 30-річний ювілей ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку. В цей день в ДНЗ відзначили традиційне свято нашої дитсадкової родини – «День народження Світлячка». Дуже відповідально, заздалегідь готувалися до свята як дорослі, так і діти: усі виважено підходять до вибору костюма, готували атрибути, прикрашали групи та майданчики. Педагоги та працівники підготували програму святкового дня, створили разом з батьками святкову атмосферу, провели відповідні заходи у кожній віковій групі – спортивні розваги, веселі ігри, конкурси для малюків. Таке свято виховує любов, повагу, гордість за свій дошкільний заклад, його педагогів, всіх працівників, а також забезпечує тісний взаємозв’язок батьків, дітей, педагогів у вихованні підростаючого покоління.

Педагоги закладу постійно брали участь у роботі методичних заходів різного рівня, завдяки яким підвищувався рівень освітнього процесу в ДНЗ.

Всі педагогічні працівники приділяли належну увагу самоосвіті, опрацьовуючи новинки методичної літератури, публікації періодичних видань, тези яких вносилися в журнал самоосвіти.

З метою мотиваційної готовності до навчання дітей у школі вихователі відвідали уроки в ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, запрошували вчителів на свята в ДНЗ, провели екскурсію для дітей ДНЗ до школи, оформляли куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків. Спільно з вчителями початкової ланки та вихователями були проведені батьківські збори для випускних груп, на яких батьків познайомили з новою освітньою програмою «На крилах успіху». Протягом навчального року педагоги в своїй роботі систематично читали літературні твори про школу; творчі ігри, знайомили дітей з правилами поведінки учнів.

Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм роботи (проведення загальних та групових зборів, групових та індивідуальних бесід, консультацій, родинних свят, днів відкритих дверей), так і в рамках інноваційних форм – це інформування батьків про діяльність закладу за допомогою інтернет-сайтів, відеороликів, кліпів у соціальних мережах. Варто відзначити такі значущі форми співпраці, де батьки є активними учасниками, партнерами педагогів. Це, насамперед, організація різноманітних виставок, а зокрема: дитячої творчості, композицій з квітів, овочів, природного матеріалу виставок тематичних (за казками В.Сухомлинського «Найгарніша мама» книжкової виставки, інформаційний огляд методичної літератури, присвяченої 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського): «Щасливий урожай»; «Новорічні витинанки»; «Щедре Великоднє свято, розмаїттями багате»

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у нашому ДНЗ доброзичливої атмосфери, довірливих стосунків, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти та підготовкою до шкільного навчання.

Проведення майстер-класів для педагогів з художньо-естетичного циклу урізноманітнило та покращило гурткову роботу в закладі. Проведені конкурси та педагогічні ради сприяли поповненню методичного кабінету дидактичними матеріалами та іграми, виготовленими власноруч. Завдяки ініціативі та творчому пошуку педагогів, стрімко розвивається театралізована діяльність у закладі.

Методична робота ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2018-2019н.р. проводилася на достатньому рівні. Поряд з тим педагогічному колективу потрібно мати на меті надалі покращувати та вдосконалювати роботу з таких напрямків:

 • Організувати роботу по впровадженню в освітню діяльність інноваційного та передового педагогічного досвіду з художньо-естетичного розвитку дітей.
 • Продовжувати поповнювати матеріалами для освітньої діяльності методичний кабінет та мікрокабінети груп;
 • Активізувати роботу з поповнення фізкультурного обладнання в закладі;
 • Започаткувати створення кімнати для зберігання костюмів казкових героїв для свят та розваг та відновити поповнення матеріалами кімнати казки;

Щоб налагодити роботу з цих питань в освітньо-виховному процесі ДНЗ, потрібно поставити ці питання на досконале опрацювання.

 

А отже такі завдання на майбутнє:

 

1. У 2019-2020 навчальному році педагогічному колективу ДНЗ продовжувати працювати по впровадженню в освітню діяльність інноваційного та передового педагогічного досвіду з художньо-естетичного розвитку дітей.

2. Продовжувати працювати над науково-методичною проблемою, що визначить методичний кабінет у 2019-2020н.р.

3. Методичну роботу в ДНЗ спрямувати на створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності.

3. Методисту ДНЗ:

3.1. Продовжувати роботу з педагогами для здійснення системного підходу до освітньо - виховного процесу з дітьми відповідно віку дітей, БКДО та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

3.2. Урізноманітнювати методичний кабінет матеріалами для якісно освітньої діяльності.

3.3. Забезпечувати наступність дошкільної та початкової ланки школи у розвитку, навчанні та вихованні дитини.

3.3. Активізувати роботу з поповнення фізкультурного обладнання в закладі.

3.4. Організувати роботу по впровадженню в освітню діяльність інноваційного та передового педагогічного досвіду, що сприятиме урізноманітненню та покращенню художньо-естетичного розвитку дітей.

3.5. Започаткувати створення кімнати для зберігання костюмів казкових героїв для свят та розваг та відновити поповнення матеріалами кімнати казки.

4. Педагогам ДНЗ впроваджувати в освітню діяльність інноваційний та передовий педагогічний досвід, що сприятиме урізноманітненню та покращенню художньо-естетичного розвитку дітей; спрямувати освітньо-виховний процес на особистісно-орієнтовану модель, що є одним з основних завдань педагогів.

5. Провести творчі звіти педагогам, які атестуватимуться у 2019-2020н.р.

6. Сприяти курсовому підвищенню кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ при ПОІППО згідно з графіком на 2019-2020 рік.

Переглядів: 135 | Додав: гуртова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: