Головна » 2019 » Червень » 3 » Звіт завідувача (частина2)
10:58
Звіт завідувача (частина2)

Психологічна служба ДНЗ.

Психологічну службу ДНЗ здійснює практичний психолог Бешта Вікторія Віталіївна.

Протягом 2018-2019 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини та плану роботи практичного психолога днз.

З метою вирішення поставлених завдань на 2018-2019 навчальний рік робота велась за основними напрямками психологічної служби ДНЗ.

 • Психодіагностична робота
 • Консультаційна робота
 • Розвивальна робота
 • Психологічна просвіта
 • Організаційно-методична роборта

Психодіагностична робота залежно від поставленого завдання, специфіки методик та індивідуальних особливостей досліджуваних ділилась на індивідуальну і групову, включала в себе:

1) Діагностику процесу адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу, яка складалася з

- спостереження за поведінкою новоприбулих дітей під час ігор, занять, прогулянки;

- визначення самопочуття дитини у групі (шляхом спостережень, спеціальних занять, індивідуальних бесід).

 

2) Визначення рівня шкільної зрілості та компонентів психологічної готовності до школи. Обстеження проводилося у квітні-травні із використанням наступних методик:

- «Виключення»;

- Діагностика зорового сприймання;

- Діагностика мислення: «Четвертий зайвий»;

- Тест довільної уваги «Будинок»;

- Оцінювання психологічної зрілості за тестовою бесідою.

 

3) Індивідуальна діагностика пізнавальних процесів та емоційно - вольвої сфери за допомогою психологічного інструментарію.

 

На протязі 2018-2019 навчального року також проводилась психологічна просвіта та психологічне консультування з батьками, педпрацівниками, адміністрацією дошкільного навчального закладу.

Тематика звернень з боку батьків:

 • Консультації з питань розумового розвитку дитини, її здібностей, психосоціальної зрілості, готовності до школи.
 • Допомога батькам, що вперше привели дитину в дошкільний навчальний заклад.
 • Проблеми поведінки дітей (впертість, тривожність, агресія, сором'язливість та ін.)
 • Індивідуальні консультації з особистих питань.

Індивідуальні консультації педпрацівників проводились за власним запитом, а також присвячувалися проблемам:

1. Вибір адекватного стилю взаємодії з певною дитиною.

2. Роль вихователя в адаптаційному процесі новоприбулих дітей.

3. Підбір розвивальних ігор та вправ для дітей.

4. Допомога вихователям у налагодженні контактів з батьками.

 

З метою поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі та профілактики емоційному вигорання, з педагогами проведені зняття з елементами тренінгу: «Позитивні емоції – здорове життя», « Сонце кожного дня!»

Отже, метою співпраці практичного психолога з педагогічним колективом ДНЗ, було підвищення рівня психологічної компетентності, підтримка зацікавленості до вивчення кожної дитини.

 

Психологічна просвіта в ДНЗ проводилася у такій формі:

відібраний і опрацьований матеріал розміщувався в

- групових батьківських куточках,

-куточку психолога, щоб батьки могли ознайомитися з ним, чекаючи дитину.

Щоб спонукати цікавість батьків, інформація викладалася в доступній формі, систематично поновлювалася і присвячувалася актуальним проблемам:

- «Третій рік життя: проблеми взаємодії дорослого і дитини».

- «Повірте у свою дитину!».

- «Чому важко першокласнику».

- «Психологічна безпека особистості дитини»

Психологічна просвіта серед педагогічних працівників проводилася індивідуально з питань, що хвилюють та на педагогічних радах з актуальних проблем.

 

За 2018-2019 навчальний рік практичним психологом ДНЗ була проведена організаційно-методична робота, яка полягала у:

- виготовленні психологічного інструментарію, тестових бланків, анкет.

- укомплектування папок з робочими матеріалами. Наприклад «Робота психолога з батьками», «Робота психолога з педпрацівниками;

- самопідготовці: опрацювання фахової літератури, відвідування семінарів;

- постійній участі у методичній роботі дошкільного закладу, виступах на педагогічних нарадах, відвідування семінарів практичних психологів та методичних об'єднань.

З метою створення психологічно-сприятливої атмосфери в групі та регулювання емоційного стану дітей практичним психологом ДНЗ проводилися індивідуальні та групові розвивальні заняття, психогімнастика.

З новоприбулими дітьми та дітьми молодшої групи проводились заняття для полегшення адаптації дітей на початку їхнього перебування в садочку, ігри на роззнайомлення дітей між собою, здруження колективу.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку актуальними були розвивальні заняття на формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, розвитку соціальної впевненості.

Займалась удосконаленням своєї професійної діяльності.

Отже, можна зробити висновок, що протягом вказаного періоду робота психолога ДНЗ велася регулярно, з усіх напрямків і забезпечувала належну психологічну підтримку навчально-виховного процесу, сприяла максимальному психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям садочка вирости активними, оптимістичними і творчими людьми.

 

4. Логопедична робота.

Логопедичну роботу в днз здійснює учитель–логопед Прибак Віта Михайлівна. На початок та кінець навчального року дошкільнята були обстежені на предмет виявлення мовленнєвих вад, проведене поглиблене обстеження та уточнення мовленнєвих діагнозів вихованців.

Протягом 2018-2019 навчального року корекційно-відновлювальна робота була спрямована на розвиток загальної моторики (корекційна гімнастика), ігрової діяльності, дрібної моторики рук та м’язів пальців, розвиток міміки та мускулатури обличчя(масаж та самомасаж). Велася робота над мовним диханням, силою голосу, постановкою звуків, їх автоматизацією та диференціацією, розширенням словникового запасу, розвитком фонематичного сприймання. Була засвоєна лексико-граматична система мовлення, зв’язне мовлення, дикція та чіткість мовлення. Проводилася логоритміка, казкотерапія, сміхотерапія. Систематично проводилися заняття по навчанню дітей описово-розповідальної мови за ступенем складності.

Протягом року велася тісна співпраця з батьками та вихователями груп для ефективності подолання мовних дефектів у дітей. Учитель–логопед впроваджує в свою роботу мнемотехніку, як спосіб покращення засвоєння інформації, шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів та прийомів.

В перспективі на наступний рік, планується подальша робота з методами та прийомами мнемотехніки.

 

 

 

Всього

Порушення мовлення

ЗНМ

ФНМ

ФФНМ

Заїкування

Виявлено дітей

140

-

97

46

1

Зараховано до логопедичного пункту

96

-

65

25

1

Виписано з виправленим мовленням

70

-

48

18

1

Виписано з покращеним мовленням

20

-

12

4

1

Залишено для продовження занять

9

-

7

1

-

Вибуло з ДНЗ

6

-

4

-

-

           

 

 

5. Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ .

Здоров’я дитини – багатство родини!

Здоров’я народу – багатство країни!

 

 • роботу в ДНЗ веде інструктор з фізкультури Здор Аліна Вікторівна. Здоров’я дітей – одна з найважливіших цінностей дошкільної освіти. Тому формувати культуру здоров’я особистості, прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати грунтовні знання про основи здоров’я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння та навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

Діти постійно перебувають у русі, вони – непосидьки. Саме ця непосидючість, прагнення рухатись допомагають малечі пізнавати навколишній світ. Тож фізична активність є запорукою повноцінного розумового, морального та творчого розвитку дитини. Саме тому основною метою фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ стало формування в дошкільників свідомого ставлення до здорового способу життя, як основи усіх подальших успіхів у формуванні особистості дитини.

Для реалізації завдань формування у дітей здорового способу життя в нашому дошкільному навчальному закладі № 12 «Світлячок» створено розвивальне середовище, мета якого: створення необхідних умов для ефективного проведення різноманітних фізкультурних заходів з достатньою кількістю фізкультурно-ігрового інвентаря, наочним матеріалом для імітації рухів, цікавими спортивними іграшками. Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, мною було виготовлено і успішно використовується нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує малят випробовувати свої сили, викликає позитивні емоції.

Важливою педагогічною умовою, яка сприяє активності дітей і оптимізує руховий режим в дошкільному закладі, є розвиток інтересу дітей до систематичних занять фізичними вправами. Охоче і старанно дитина робить те, що становить для неї інтерес. Імовірність позитивного результату автоматично знижується там, де має місце нав язливе спонукання, навіть якщо воно у формі розумних вказівок.

Для повноцінного розв’язання оздоровчих, освітніх та виховних завдань у днз застосовується комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання. Основою системи фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі залишається руховий режим, а ефективною формою його є фізкультурні заняття.

Зміст і тематику фізкультурних занять підбираються з урахуванням принципів інтеграції різноманітних видів рухової та пізнавальної діяльності.

Враховуючи те, що емоції є основою розвитку дитини, постійно дбаємо про позитивний настрій вихованців на заняттях з фізичної культури. Музичний супровід рухів дітей, долучення елементів танцювальних вправ, використання мімічних рухів, дихальних вправ, психогімнастики, організація та проведення нестандартних занять: диференційованих (для дівчат і хлопців окремо), домінантних (з перевагою ігор і вправ спортивного характеру), ігрових і сюжетно-ігрових («В гостях у клоуна», «Козацькі забави», «Космонавти» тощо), комбінованих і комплексних ось той перелік який допомагає у стимулюванні дітей.

Різні способи організації дітей на занятті: фронтальний, груповий, потоковий, індивідуальний, а також спосіб колового тренування. Для заповнення пауз, які виникають під час виконання деяких рухів пропоную дітям, котрі чекають своєї черги, додаткові вправи. Вони мають бути простими і знайомими дітям. Це вправи на розвиток рівноваги («Ластівка», присідання на носках, відведення ноги в сторону тощо), на відчуття правильної постави (зведення і розведення лопаток, присідання біля стіни), вправи для профілактики плоскостопості (підгинання пальців ніг, ходьба на зовнішній стороні стопи, на п ятах), пальчикова гімнастика, дихальні вправи і т.д.

Особливу увагу у своїй роботі приділяємо організації фізкультурно-оздоровчих заходів на прогулянці. Це фізкультурні комплекси, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність.

Позитивно впливає на здоров’я та фізичний розвиток дошкільнят ранкова гімнастика. Вона є одним із найважливіших компонентів рухового режиму, її організацію я завжди спрямовую на підняття емоційного і м’язового тонусу дітей.

Щоденне виконання ранкової гімнастики під керівництвом дорослого сприяє прояву певних вольових зусиль, мобілізує й організовує дитину, приводить її організм у відповідний стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.

Комплекси ранкової гімнастики для кожної вікової групи добираються окремо, щоб підібрані вправи і навантаження були оптимальними для кожного вікового періоду. При складанні комплексів загальнорозвиваючих вправ передбачаю реалізацію принципу всебічного впливу цих рухів на удосконалення функцій організму та покращення фізичного розвитку дітей.

Плануючи роботу по вихованню в дошкільників здорового способу життя, я широко використовуються заняття за системою М. Єфименко, які розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитину яскравими позитивними емоціями, формують швидкість та легкість орієнтування в просторі. Використання ігрового методу на таких заняттях дозволяє підвищувати інтерес, довільну увагу дітей, робити процес навчання більш привабливим, радісним, сприяти швидкому засвоєнню учбового матеріалу. Окрім того, ігрові вправи дають можливість послабити негативний вплив та прояв таких вікових особливостей дітей як мимовільність усіх психічних процесів, нестійкість уваги, швидку втомлюваність.

Для вивчення стану здоров’я дітей на базі нашого ДНЗ здійснюємо моніторинг фізичного розвитку дітей. Оцінка фізичного розвитку дитини відбувається шляхом зіставлення її індивідуальних показників (зріст, вага, окружність голови та грудної клітки) із середніми віковими нормами (стандартами).

Головним пріоритетом у практиці роботи нашого дошкільного закладу є співпраця з родинами вихованців. Особливу увагу приділяю взаємодії ДНЗ та родини з питань формування здорового способу життя та укріплення здоров’я дошкільників. З метою пропаганди здорового способу життя в родині з батьками вихованців систематично проводимо бесіди та консультації, запрошуємо на перегляди та залучаю до практичних форм роботи з дітьми по формуванню всебічно розвиненої, здорової особистості. Це дозволяє сформувати у батьків свідоме ставлення до виховання в родині повноцінної, фізично здорової дитини.

 

Традиційними в нашій дошкільній установі стали спортивні свята разом з батьками «Тато, мама, я – спортивна сім’я», у батьківських куточках кожної групи висвітлюється інформація про особливості фізичного та психічного розвитку дітей різного віку, про особливості фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми даної вікової групи.

Також у ДНЗ є гурток «Школа м’яча».

 

6. Освітньо-виховна робота в ДНЗ.

Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

. збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

Вихователі ДНЗ глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація дітей, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ДНЗ залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Переглядів: 73 | Додав: гуртова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: