Головна » 2017 » Травень » 31 » Звіт завідувача (Друга частина виступу)
12:48
Звіт завідувача (Друга частина виступу)

Звіт

завідувача

дошкільного навчального закладу

№12 «Світлячок»

загального розвитку

Юрченко

Світлани Дмитрівни

 

про результати освітньої, методичної, адміністративно-господарчої роботи перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

(30 травня 2017 року)

 

3. Освітньо-виховна робота в ДНЗ.

Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

. збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

  • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  • забезпечення соціальної адаптації дітей.

Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
  • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
  • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

Вихователі ДНЗ глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація дітей, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ДНЗ залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

 

4. Правовиховна робота.

Згідно програми «Українське дошкілля» у навчальному закладі з дошкільнятами організовано такі форми правового навчання і виховання:

- бесіди на правову тематику;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- виконання програми з правового виховання

- тиждень право виховної освіти

- колективний перегляд правової освіти у старшій групі.

 

5. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що виховуються в ДНЗ, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки дітей пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування - 0

• інвалідів- 0

• чорнобильців - 1

• багатодітних – 20

• малозабезпечених – 16

. учасники АТО-12

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ДНЗ. Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії у ляльковий театр, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, подарунки до нового навчального року. Діти з малозабезпечених сімей щоденно отримують безкоштовне харчування у ДНЗ.

 

  1. Співпраця з батьками.

Завдяки ініціативі батьків та колективу ДНЗ у 2016-2017 н.р. було зроблені численні ремонтні роботи у садочку:

- відновлений парканчик у ясельний групі «Веселка»,

-відремонтований коридор на першому поверсі(стіни , стеля, замінені світильники),

- облаштовані на даху парадної частини снігозатримувачі,

-великої уваги приділенно квітникам, які буяють квітами.

За благодійні внески батьків у 2016-2017 н.р. було придбано:

-ноутбук , катрідж, кабель та папір для роботи методичного кабінету на суму 6300гривень, 500гривень та 583гривні;

-канцелярське приладдя для роботи з дітьми на заняттях на суму 2500гривень;

-кран для однієї з груп на суму 495 гривень.

В цьому році на численні зауваження пожежників плануємо разом з батьками облаштувати на вході садочку вивіску з назвою навчального закладу.

 

7. Збереження і зміцнення здоров'я вихованців та працівників.

Медичне обслуговування дітей та працівників ДНЗ організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення дошкільників та педагогів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює старша медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування дітей, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Вихователі ДНЗ також щорічно 2 рази на рік проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Цікавими оздоровчими заходами у ДНЗ є проведення традиційного Дня здоров'я. У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру.

 

8. Харчування

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування.

Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на осінньо-зимовий та весняно - літній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає завгосп щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування протягом 2016-2017 навчального року становить 72%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» встановлена загальна вартість харчування однієї дитини в день:

у ясельній групі-13грн.72коп.,

у садовій групі-20грн.62коп.,

плата батьків за харчування дитини в розмірі 60% від загальної вартості харчування дитини в день.

Діти пільгових категорій з малозабезпечених сімей та учасники АТО – харчуються безкоштовно.

Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ДНЗ з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ. Наказом по ДНЗ призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, заплановані відповідні заходи.

На початку навчального року проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з вихователями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У ДНЗ є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях ДНЗ розміщені стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при завідувачу. В квітні місяці проведений місячник з протипожежної безпеки, впроваджено в освітньо-виховний процес різні форми роботи: бесіди, розгляд ілюстрацій, тематичні інсценізації («Кицин дім», «Троє поросят»), читання художніх творів, перегляд діафільмів, дидактичні, рухливі ігри, сюжетно-рольова гра «Ми пожежники», в групових кімнатах створені ігрові осередки з безпеки життєдіяльності дітей.

В ДНЗ розроблено низку заходів щодо попередження травматизму дошкільників, проведена відповідна робота з вихователями.

 

10. Фінансово-господарська діяльність.

  1. Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію 2 років назад. Але незважаючи на вік та зношеність, адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб ДНЗ проводиться відділом освіти Миргородської міської ради. Протягом 2016-2017навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, коштів на оздоровлення працівників ДНЗ, проплати за спожиті енергоносії та теплоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ДНЗ не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте протипожежна система оповіщення потребує капітальних ремонтів.

В нашому місті працює міська програма енергозбереження, дошкільний заклад включений в цю програму ще у 2010 році в ході якої було замінено 189 вікон на сучасні металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, будівля утеплена мінераловатним утеплювачем. У 2012 році зроблено капітальний ремонт даху ДНЗ .У цьому ж році була проведена реконструкція вузла обліку природного газу на теплогенераторній. У 2014 році зроблено капітальний ремонт по встановленню водостічних труб з покрівлі(відливи) та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття біля харчоблоку. У 2015 році здійснювався поточний ремонт системи опалення а також ділянок трубопроводів каналізації. У 2016 році зроблено вимощення навколо будівлі ДНЗ. Силами педагогічних працівників закладу оновлено сенсорні осередки на ігрових літніх майданчиках. Працівниками бухгалтерії ДНЗ планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією ДНЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль ДНЗ поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню . Подвір'я ДНЗ завжди прибране, доглянуте. У 2016 році подвір я закладу відзначено як одне з найкрасивіших у місті. На квітниках щороку висаджуються квіти, в басейні плавають живі риби, які протягом літа доглядаються працівниками, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбуються спортивні конструкції, біляться бордюри. Двірниками проводиться скошування трави на газонах, періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

На капітальні ремонти у 2016-2017 році було виділено наступні кошти, зокрема:

-вимощення навколо будівлі (213173,53гривень);

-капітальний ремонт бесідок дитячих (384310гривень);

-капітальний ремонт санвузла групи «Ромашка» (100000 гривень).

Зараз вже ведуться роботи по капітальному ремонту бесідок дитячих , а їх у нас аж 11 штук. На червень 2017 року планується капітальний ремонт санвузла групи «Ромашка».

Великих затрат для реконструкції закладу потребує асфальтове покриття на території, капітальний ремонт пральні, ремонт актової зали, повна заміна опалювальної системи, встановлення протипожежної сигналізації. Хотілося б мати міську зупинку коло закладу.

Як завідувач піклуюся вже на майбутні роки щоб дошкільний заклад мав привабливий вигляд і діти мали всі зручності і вигоди.

11. Управлінська діяльність.

Управління ДНЗ здійснюється відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про працю»

- Закону України «Про відпустки»

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

- Статуту

- Програми розвитку

- Річного плану роботи дошкільного закладу.

Система планування ДНЗ заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ДНЗ.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу. З підключенням дошкільного закладу до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам і адміністрації ДНЗ, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ДНЗ ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього дошкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ДНЗ, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У ДНЗ адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу. Під час здійснення внутрішнього контролю завідувачем та вихователем-методистом ДНЗ використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану життєдіяльності дітей. Аналіз результатів внутрішньо дошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ДНЗ, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень дітей проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Завідувач ДНЗ у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх працівників.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку. За останні 5 років випадків травмування дітей під час перебування в дитячому садочку не було.

Вважаємо доцільним продовжувати роботу педагогів ДНЗ у даному напрямку шляхом самоосвіти та методичних об'єднань ДНЗ.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьківським комітетом та батьками вихованців.

Дякую за увагу!

В кінці звіту було проведене голосування, за результатами якого було відмічено, що роботу завідувача ДНЗ №12 Юрченко С.Д. за період 2016-2017 навчального року вважати задовільною.

 

Переглядів: 364 | Додав: гуртова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: