Головна » 2017 » Травень » 31 » Звіт завідувача (Перша частина виступу)
12:50
Звіт завідувача (Перша частина виступу)

Звіт

завідувача

дошкільного навчального закладу

№12 «Світлячок»

загального розвитку

Юрченко

Світлани Дмитрівни

 

про результати освітньої, методичної, адміністративно-господарчої роботи перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

(30 травня 2017 року)

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю»

 

Мета: подальше утвердження відкритої демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 

 

 

Як завідувач ДНЗ, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача ДНЗ, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1. Загальна інформація про ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку розташований у мальовничому куточку міста за адресою: м. Миргород, вул. Озерна, 71. За проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп - 220 дітей. На сьогодні 9 груп загального розвитку укомплектовані за одновіковими та мовленнєвими ознаками. Дошкільний навчальний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей. Заклад є комунальною власністю Миргородської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію в 1988 році, земельна ділянка, яка належить ДНЗ має площу 0,827 га.

У 2016-2017 навчальному році працювало 22 педагогічних працівників та 27 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Списковий склад - 233 дітей у 9 групах, середня наповнюваність груп становить 26 дітей.

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками ДНЗ була забезпечена на 97%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вихователя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, використовувати інноваційні форми роботи. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вихователь, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності не буде відповідати освітнім вимогам, не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з дітьми.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ДНЗ становить 30 год.

 

2. Методична робота.

Педагогічний колектив ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2016-2017 н.р. працював над науково-методичною проблемою: «Розвиток і виховання особистості дитини в умовах інтегрованого навчання».

Протягом навчального року педагогічний колектив ДНЗ поглиблено працював над такими завданнями:

 1. Розвиток і виховання дитини в умовах інтегрованого навчання, створення умов предметно-ігрового середовища для формування творчої компетентності дошкільників через художньо-естетичний розвиток.
 2. Формування соціально-економічного виховання дошкільників з метою забезпечення фінансової грамотності дітей.
 3. Робота щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом залучення батьківської громади до створення належних умов формування досвіду моральної життєдіяльності і розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

 

На виконання даних завдань протягом 2016-2017 н.р. освітньо-виховна робота була спрямована згідно Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Значному підвищенню фахової майстерності педагогів закладу (старша сестра медична Воловик Н.І., вихователь Самойленко Т.В., практичний психолог Бешта В.В., вихователь Прибак В.М.) сприяли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО.

Атестувалися в 2016-2017 навчальному році 3 педагоги:

За результатами атестації:

- вихователю Самойленко Т.В., підтверджено «спеціаліст першої категорії»;

- вихователю Зінченко Л.М., присвоєно «спеціаліст ІІ категорії»;

- практичний психолог Бешта В.В. 10-й тарифний розряд.

Педагоги, які атестувалися видали посібники:

- практичний психолог Бешта В.В. «Психолого –педагогічні аспекти в роботі з батьками»;

- вихователь Самойленко Т.В. «Синьо-жовта моя Україна»

- вихователь Зінченко Л.М. «Роль родинних свят, музейної педагогіки у патріотичному вихованні дітей».

Методична робота велася в напрямі оптимального виконання завдань річного плану роботи ДНЗ, на підвищення теоретичного рівня й фахової майстерності педагогів для вирішення конкретних педагогічних проблем щодо створення умов для підвищення результативності навчально - виховного процесу, сприяння росту професійної майстерності педагогів під час реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля».

З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу та досягнень оптимального рівня виховання й розвитку дошкільників були проведені семінари:

 1. «Уроки доброти» за творами В.О. Сухомлинського, 26.09.16року. Під такою назвою був проведений семінар-практикум у формі ділової гри. Одним із пріоритетних завдань закладу є національно-патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу особистості дошкільників на засадах моральності. Саме тому семінар був присвячений проблемам моральності, в ході якого завідувач Юрченко С.Д. провела з педагогами мозковий штурм "Добро і зло", вправу «Серце добрих побажань» , вихователі створювали модель "Шлях до серця дитини". Активно включилися всі педагоги в розв,язання проблемних ситуацій за змістом художніх творів та створення колажу "Доброта".
 2. Семінар-практикум «Творчий педагог - творчі діти!», що був проведений для педагогів у інтерактивній формі 18.11.2016р. Мета семінару - це ознайомлення педагогів з проблемою розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, розкриття теоретичних основ, вироблення практичних навичок.
 3. Семінар-практикум для вихователів на тему: «Куточок природи в екологічному вихованні дошкільника». Семінар мав практичну частину - конкурс-огляд куточків природи (28.12.16року.), метою якої була активізація знань педагогів, щодо формування екологічних знань у дітей, здійснення педагогічного керівництва цим процесом.
 4. Інтерактивний практикум для педагогів дошкільного навчального закладу «Соціальна та фінансова освіта дошкільників» (січень 2017 року), мета якого спонукати педагогів до впровадження в освітній процес програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку, розширити знання педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дошкільників; перевірити розуміння педагогами тлумачення ключових економічних понять; спонукати інтерес до економічних знань.
 5. Семінар-тренінг «Позитивне мислення та саморегуляція» (лютий 2017 року), проведений практичним психологом Бештою Викторією Віталієвною з метою розвивати в учасників тренінгу розуміння своїх можливостей і обмежень у взаємодії з іншими людьми; здатність розуміти та прогнозувати стосунки, почуття і стан в певних ситуаціях.
 6. Семінар-практикум для вихователів «Модернізація підходів у роботі з родиною» (березень 2017 року), метою якого була систематизація знань педагогів про співпрацю з родинами вихованців; сприяння змістовності планування взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, використання дієвих форм співпраці з батьками;досягнення ефективності підвищення кваліфікації педагогів завдяки застосуванню структурних схем та моделей.
 7. Семінар - практикум для педагогів: «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ» (квітень 2017 року), метою якого було: підвищення рівня професійної майстерності педагогів ДНЗ у питаннях взаємодії з родинами вихованців;. уточненя і систематизація знання педагогів з проблеми взаємодії з батьками, проведення міні-моніторингу знань педагогів в цій області; активізація педагогічного мислення вихователів як основи використання нетрадиційних форм роботи з батьками в ДНЗ, стимулювання розвитку у них творчості та професійної активності; підтримання інтересу педагогів до подальшого вивчення даної теми.

Згідно річного плану роботи та вказаного терміну були проведені педагогічні ради:

 1. «Стратегічна діяльність закладу у 2016-2017 н.р.»
 2. «Педагогічний супровід художньо-естетичного розвитку дитини засобами образотворчої діяльності».
 3. «Сучасні підходи до освітнього розвитку дошкільників. Впровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку».
 4. «Підготовка дошкільників старшої групи до школи».

 

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ігрові та психологічні вправи, презентації ідей, посібників під час обміну досвідом, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога, підведені підсумки результативності виконання річних завдань).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять відповідно до поставлених завдань на навчальний рік. На високому та достатньому методичному рівні були проведені такі форми організованої діяльності з дітьми: «Україна – рідний край» (інтегроване заняття з пізнавального розвитку, 22.02.2017р., старша група «Ромашка» вихователь Зінченко Л.М.); «Добрий день, Україно моя» (інтегроване заняття з пізнавального розвитку, 23.02.2017р., старша група «Барвінок», вихователь Самойленко Т.В.); «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (свято-розвага для старших груп, 18.11.2016р., керівник музичний Новодворська Н.А.)

Впровадження особистісно- орієнтованого підходу до дитини в процесі занять проводилось на достатньому професійному рівні. Інноваційно-творчий підхід вихователів до освітньо-виховного процесу з дітьми засвідчив, що важливим напрямом патріотичного виховання педагоги обрали залучення дітей до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Вихователі ознайомлюють дошкільників з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій. Значну роль у проведених заходах та вихованні дітей відіграють народні традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.).

Долучаючись до народознавства, діти поступово утверджуються у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли ( решетилівська вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка, опішнянське гончарство), вони поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників. При цьому вихователі піклуватися не стільки про збагачення знань, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. Дошкільники залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. Все це стало можливим і втіленим у життя завдяки тому, що у нашому ДНЗ вже третій рік функціонує етнографічна кімната українського побуту «Світлиця». В ній педагогічний колектив проводить різні форми роботи за перспективним планом для кожної вікової групи - це «Свято Миколая», «Вечорниці», «Великодні свята» і інші заходи. Завдяки діяльності «Світлиці» вихованці стали більш активними й ініціативними, емоційними та впевненими в собі. У серці кожного вихованця посіяно зерно любові до Батьківщини, поваги та шани до українського народу, його традицій та звичаїв, бажання захищати свою землю, бути справжнім патріотом своєї незалежної держави.

Згідно річного плану проведені консультації:

«Фізкультурна на повітрі – здоров’язбережувальний підхід» (вересень)«Сучасний погляд на патріотичне виховання» (вересень)

«Інтерактивні технології фізичного розвитку для дітей дошкільного віку» (жовтень)

«Діагностика творчих здібностей вихователів» (тест креативності та творчого потенціалу вихователів) (листопад)

«Вплив поведінки батьків на емоційну сферу дошкільнят» (листопад)

«Особливості мислення у дошкільників» (грудень)

«Куточок природи в дошкільному закладі» (грудень)

«Куточок природи та ділянка дитячого садка – база для організації праці дітей у природі» (грудень)

«Основи економічної культури як складова пізнавального розвитку дошкільників» (січень)

«навчаємо дітей економіці засобами дидактичних ігор» (січень)

«Вивчаємо цифри та числа» (лютий)

«Виховуємо любов до батьків» (березень)

«Увиразнення мови вихователя – шлях до збагачення мовлення дітей» (квітень)

«Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей» (квітень)

«Тематичний підхід до організації освітньої роботи влітку» (травень)

 

У ДНЗ з 13.10 по 01.12. 2016р. було проведено огляд-конкурс вихователів ДНЗ «Моя творчість в роботі з дітьми», з метою сприяння зростанню професійної компетентності вихователів, заохочення їх до творчих ініціативних кроків щодо роботи з дошкільниками у навчальному та виховному процесі; активізації творчого потенціалу вихователів, батьків як однієї з передумов розвитку творчих здібностей дітей в образотворчому мистецтві; обміну досвідом та підвищення рівня фахової майстерності педагогів; відкриття творчих здібностей вихованців

Активну участь взяли: вихователі, помічники вихователів, батьки, діти. Даний конкурс стимулював мотиваційно-рефлексійні процеси діяльності педагогів, активізував їхню роботу в оригінальності дизайнерського оформлення груп, творчій компетентності дошкільників через художньо-естетичний розвиток. Конкурс сприяв впровадженню інновацій творчого характеру спрямованих на реалізацію завдань пізнавального, художньо-естетичного та креативного розвитку, удосконаленню розвивального середовища дошкільного закладу загалом і кожної групи зокрема, творчій роботі з батьками та дітьми ДНЗ

Презентація діяльності колективів груп, батьків та дітей відбулася з 28.11.2016 по 30.11.2016р. Вихователі ясельної групи «Гвоздика» Купенко О. С. та Звягінцева І. О. працювали над темою «Талановиті пальчики» (нетрадиційне малювання) та не обмежилися терміном конкурсу і спланували свою роботу з дітьми та батьками на цілий рік, оформили і працювали як над поглибленою темою.

У паралельній групі ясельного віку «Веселка», де працюють вихователі Саренко О.М. та Гавриш Л.І. поглиблено працювали над темою «Дивовижний світ малят у творчості муле-патат» (кольорове солоне тісто)

Продовжили свою творчу поглиблену роботу за темою «Дивовижний світ квілінгу» вихователі молодшої групи «Тюльпан» Ткачук Т. С. та Литвин Л.М., розпланувавши роботу на цілий рік з дітьми та батьками. Вихователів захопила ідея створення гуртка з даної теми на наступний навчальний рік.

Цікавою та креативною видалася робота в цьому конкурсі для вихователів молодшої групи «Пролісок» Дериболот І.І. та Тулинської О.О., які втілили в життя поглиблену тему «Не сміти, а твори», що розширює уявлення дітей про техніку аплікації з різних видів природного та покидькового матеріалу.

На конкурсі-огляді започаткували та продовжили роботу протягом усього року з художньо-естетичного розвитку та нетрадиційної техніки аплікації «Чарівні кружечки» вихователі молодшої групи «Лілея» Ванда Т. В. та Звягінцева І. О., добре розуміючи важливість розвитку дрібної моторики руки дітей цього віку.

Вихователі середньої групи «Незабудка» Купенко Т.О. та Медведєва А.В. впровадили в свою роботу тему «Світ на дитячих долоньках» (малювання долоньками), врахувавши вік дітей та додавши ускладнень у творчі завдання – діти познайомилися із технікою малюнку на склі. А така техніка є не лише оригінальним засобом розвитку творчих здібностей дітей, а й ефективним видом арт-терапії, який допомагає дитині розуміти себе, виражати свої думки і почуття, мрії та надії. Одночасно створивши зображення по різні боки скла, малюки вчаться бачити світ у його багато вимірності й мінливості, розуміти закони взаємозалежності, а також налагоджувати контакти, спільно працювати, виражати себе і при цьому цінувати самовираження іншого дітей приваблює цей вид мистецтва своєю незвичайністю, можливістю експериментувати.

У середній групі «Калинка», вихователь Алексєєва К.О. поглиблено працювала з дітьми та батьками над темою «Моя лялька-мотанка» по виготовленню вузликових ляльок або ляльок-мотанок з клаптиків тканини, мішковини, прядивних мотузок, трави, соломи). Вихователь Алексєєва спланувала свою роботу над українською народною іграшкою, яка ще з давніх-давен у кожній родині виконувала роль оберегу, була символом мудрості, берегинею роду, символом матері-прародительниці та зв'язку між поколіннями, однією із найдревніших іграшок і священних істот нашого народу, якій тисячі років, у тісній взаємодії з батьками. Діти та батьки не тільки здобули практичні навички по виготовленню іграшки, а й отримали духовну насолоду та народозначу просвіту.

У старшій групі «Ромашка» вихователі Скляр С. О. та Зінченко Л.М. у тісній співпраці працювали з батьками своїх вихованців над темою поглибленої роботи: «Об’ємна аплікація з паперових кульок». Вони навчили своїх умільців виготовляти вироби методом об’ємної «пухнастої0» аплікації, створили колективні роботи-ілюстрації, а підсумком презентації став чудовий створений відеофільм.

«Креативні кружечки» поєднали у спільній діяльності вихователів Самойленко Т.В., Прибак В.М. та дітей старшої групи «Барвінок». Робота з аплікації в другу половину дня стала для діток провідним заняттям протягом багатьох тижнів.

Поставленої мети конкурсу досягнуто. Кожна група відзначена у присвоєній номінації подякою.

 

Вихователі старших груп Зінченко Л.М., Скляр С. О. Самойленко Т. В., Прибак В. М. та керівники музичні БакуменкоЛ.Є. та Новодворська Н.А. підготували та провели музично-літературне свято «Святий Миколай, до діток завітай» «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!»

 

Педагоги закладу постійно брали участь у роботі методичних заходів різного рівня, завдяки яким підвищувався рівень освітнього процесу в ДНЗ.

27 січня 2017 року у ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку відбулася зустріч учасників Школи педагогічної майстерності інструкторів з фізкультури ДНЗ з теми: «Аеробіка – сучасне направлення дитячого фітнесу, її види». Була представлена презентація з даної теми, під час якої учасники мали змогу поділитися досвідом роботи з дітьми щодо впровадження фітнес напрямків у ДНЗ. Сюжетне заняття «Подорож пінгвінів» (інструктор з фізкультури Гнатенко Анжела Олексіївна ) для дітей старшого дошкільного віку, дало змогу вочевидь побачити практичне втілення такого виду дитячої аеробіки як «звіроаеробіка». Третім етапом зустрічі став майстер-клас для інструкторів з фізкультури, де вони практично засвоїли навички із звіроаеробіки. Досить важливим у роботі з дошкільниками є використання принципу творчої спрямованості, у результаті чого дитина самостійно створює нові рухи, які засновані на використанні рухового досвіду й наявності мотиву, що спонукає до творчої діяльності. Аеробіка сприяє оновленню організму і його функціональному вдосконаленню. А звіро-аеробіка додає естетичного забарвлення заняттям та впливає на їх художньо-естетичний розвиток, формування якого є одним із головних напрямків роботи нашого дошкільного закладу.

На належному методичному рівні педагоги ДНЗ підготували семінар для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ міста з теми: «Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї» у квітні 2017 року.

Педагоги під час впровадження етнопедагогіки з залученням батьків дітей дбали про відновлення кращих сімейних традицій; підвищення психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо закономірностей розвитку дітей у тісній співпраці з дошкільним навчальним закладом; підвищення ефективності взаємодії дошкільного закладу та сім’ї, шляхом передачі творчих здібностей талановитих батьків, їхнього досвіду застосовуючи різноманітні форми роботи з батьками; розвиток педагогічної культури батьків та поліпшення якості виховання дітей; використання нетрадиційних форми і методів роботи з батьками вихованців, активно залучаючи їх до навчально-виховного процесу.

Практичний психолог Бешта В. В. підготувала заняття з елементами тренінгу для дітей старшого дошкільного віку та батьків «Послання з минулого», на якому підвищувала педагогічну компетентність батьків; залучати батьків до співпраці з педагогічним колективом; надала батькам можливість погратися з дітьми і практично освоїти різні види ігор; навчала батьків і дітей співпрацювати.

Вихователь Алексєєва К.О. та керівник музичний Новодворська Н.А. провели обрядове свято закосичення для дітей середньої групи за участю батьків «Плетися коса — родися краса», на якому ознайомили дітей та батьків з давніми народними обрядами та звичаями, із символікою дівочої коси як ознакою дівочої краси, честі, духовного здоров’я в обряді закосичення, розкрити зміст народних традицій; з жартівливими і обрядовимим піснями, народними танцями, приповідками, прикметами, розширити знання про символи та обереги України, зміцнювати духовний зв’язок між дітьми та дорослими у нерозривності поколінь в сімейному колі.

формували єдність виховного процесу сім’ї, дитини і дошкільного навчального закладу; почуття любові до своїх батьків, свого народу, доброту, милосердя, чуйність. створювали сприятливі умови для становлення усвідомленого ставлення дітей до свят, традицій свого народу, залучати батьків до безпосередньої участі у святах, виховувати повагу до жінки-матері – берегині роду; інтерес до історичного минулого, бажання примножувати родинні обряди та традиції, почуття національної гідності, повагу до народних звичаїв та традицій.

Яскравим підтвердженням спільної взаємодії батьків і педагогів став майстер-клас для учасників семінару «Виготовлення прикраси в стилі техніки канзаши», який підготували вихователі старшої групи «Ромашка» разом з талановитою мамою Гуменюк Наталією Миколаївною.

Традиційно святковим є 16 травня для вихованців, працівників та батьків ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку. В цей день в ДНЗ відзначаємо свято дитсадкової родини – «День народження Світлячка». Дуже відповідально, заздалегідь готуються до свята як дорослі, так і діти: усі виважено підходять до вибору костюма, атрибутів, прикрашення групи та майданчиків. Педагоги та працівники готують програму святкового дня, створють разом з батьками виставку подарунків, проводять відповідні заходи у кожній віковій групі – спортивні розваги, веселі ігри, конкурси для малюнків.

Завершується святкування концертом, в якому беруть участь діти, батьки, вихователі, а також гості із Центру естетичного виховання - вокальний колектив «Соняшник» і ансамблю народного та сучасного танцю «Екзотика».

Таке свято виховує любов, повагу, гордість за свій дошкільний заклад, його педагогів, всіх працівників, а також забезпечує тісний взаємозв’язок батьків, дітей, педагогів у вихованні підростаючого покоління.

З метою мотиваційної готовності до навчання дітей у школі вихователі (Скляр С.О., Зінченко Л.М., Самойленко Т.В., Прибак В. М.) відвідали уроки в ЗОШ № 9 міста Миргорода, запрошували вчителів на свята в ДНЗ, провели екскурсію для дітей ДНЗ до ЗОШ І-ІІІ ст. №1імені Панаса Мирного, оформили куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків. Протягом навчального року педагоги в своїй роботі систематично читали літературні твори про школу; творчі ігри, знайомили дітей з правилами поведінки учнів і т.і.

Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм, а саме, проведення загальних та групових зборів, групових та індивідуальних бесід, консультацій, родинних свят, Дня відкритих дверей( свято «День народження Світлячка»), так і в рамках інноваційних форм – це інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту. Варто відзначити такі значущі форми співпраці, де батьки є активними учасниками, партнерами педагогів. Це, насамперед, організація різноманітних виставок, а зокрема: дитячої творчості, композицій з квітів, овочів, природного матеріалу «Осінні барви; новорічно-різдвяні композиції «Казковий вернісаж»; який творчий підхід до роботи виставки «Великодні передзвони», «Мама і весна», «Подарунки для Світлячка» створили батьки, діти, педагоги і розташували у українській «Світлиці».

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у нашому ДНЗ доброзичливої атмосфери, довірливих стосунків, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти та підготовкою до шкільного навчання у тісній співпраці з сестрою медичною старшою, учителем-логопедом, практичним психологом дошкільного закладу.

Методична робота ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку у 2016-2017 н.р. проводилася на достатньому рівні. Але, поряд з позитивними моментами, мають місце і такі недоліки:

 • потребує поповнення матеріалів методичний кабінет відповідно до Програми «Українське дошкілля»;
 • виникає потреба у збільшенні навантаження для учителя-логопеда закладу для надання якісної дошкільної освіти;
 • виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання у методичний посібник;
 • недостатньо здійснюється фізкультурно-оздоровча робота в закладі щодо урізноманітнення та покращення здоров’язберігаючої діяльності направленої на загартування організму дітей;
 • потребує упорядкування та розвитку театралізована діяльність як один із засобів художньо-естетичного розвитку дошкільників, а також створення великої костюмерної закладу;
 • наступність дошкільної та початкової школи у розвитку та вихованні дітей потребує особливої уваги;

 

Щоб усунути недоліки в освітньо-виховному процесі ДНЗ треба поставити ці питання на досконале опрацювання.

 

Переглядів: 635 | Додав: гуртова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: